bedstemor sex sex massage århus

om vores leverandørers og samarbejdspartneres behandling og beskyttelse af dine personoplysninger henvises til disses privatlivspolitikker og vilkår. Til brug for udstyrsleje videregiver vi typisk oplysninger til udlejningsfirmaet om fornavn, mellemnavn(e efternavn, typen af udstyr, afhentningssted, lejeperiode samt oplysninger om højde, vægt, tøj- og skostørrelse. Opdateringer nilles Rejser evaluerer og opdaterer løbende denne Privatlivspolitik. Juridisk grundlag for behandling af dine personoplysninger. Dette gælder, hvis bestilling af din rejse forudsætter, at der overføres oplysninger til modtagere uden for EU/EØS, fx for at kunne booke flyrejse, hoteller. Nilles Rejser behandler dine personoplysninger til opfyldelse af de formål, der er anført nedenfor. Klage over nilles Rejsers behandling af dine personoplysninger kan ske til: Datatilsynet Borgergade 28,. Nilles Rejser bruger følgende bedbanks som led i vores virksomhed: Hotelbeds, Bonotel, Gullivers, Travco. bedstemor sex sex massage århus

Bedstemor sex sex massage århus - English language

Det er nilles Rejsers politik at beskytte personoplysninger ved at træffe tilstrækkelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. I forbindelse med rejse til specielle destinationer kan vi desuden videregive oplysninger om dit pasnummer til flyselskabet. kan dine oplysninger blive opbevaret hos disse modtagere efter tilbuddets udløb også i tilfælde af, at tilbuddet annulleres. Videregivelsen af personlige oplysninger sker derfor først ved reservationstidspunktet, nilles Rejser kan desuden videregive og/eller overlade dine personoplysninger til andre leverandører og/eller serviceudbydere i forbindelse med den almindelige drift af vores virksomhed, fx i forbindelse med ekstern administration af vores IT-systemer, analyseopgaver, markedsføringsopgaver. Din anmodning vil blive behandlet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.

Videos

I like it this way.

Nilles rejser A/S: Bedstemor sex sex massage århus

Nilles Rejser bruger følgende biludlejningsfirmaer som led i vores virksomhed: Flexible Autos (se under GDS). Du bør derfor regelmæssigt tjekke denne Privatlivspolitik for eventuelle ændringer, som kan have betydning for vores behandling af dine personoplysninger. Rejseagenten har til opgave at arrangere den pågældende udflugt eller transfer ved bestilling af de ønskede ydelser hos lokale leverandører på destinationen. Der kan desuden være situationer, hvor vi behandler dine personoplysninger af hensyn til tredjemands legitime interesser med hensyn til de formål, der er beskrevet ovenfor, medmindre hensynet til dine interesser vejer tungere. Det er derfor vigtigt, at du er opmærksom på, at overførsel af dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS i forbindelse med bestilling af en rejse hos nilles Rejser betyder, at dine personoplysninger ikke vil nyde den samme beskyttelse som efter danske eller EU-retlige regler. Nilles Rejser videregiver ikke dine personoplysninger, medmindre dette er nødvendigt for at kunne udføre vores virksomhed eller opfylde dine behov. Flyreservationer, hotelreservationer og biludlejning. Behov for special assistance under sejladsen som følge af handicap eller bedstemor sex sex massage århus sygdom. Dataintegritet og -sikkerhed Personoplysninger opbevares ikke længere end nødvendigt for at opfylde det formål, hvortil de er indsamlet, medmindre opbevaringen er nødvendig for at opfylde nationale lovkrav, herunder lovpligtige opbevaringsperioder i forbindelse med bogføring. Nilles Rejser videregiver ikke i noget tilfælde dine personoplysninger til modtagere uden for EU/EØS, medmindre dette er nødvendigt for at kunne udføre vores virksomhed og opfylde dine behov ved fx at levere den ønskede rejse til dig. Til brug for bestilling af din busrejse vil vi typisk videregive oplysninger om fornavn, mellemnavn(e efternavn, afhentningssted, dato og tidspunkt for busrejsen, destination samt specielle ønsker i forbindelse med busrejsen, herunder bestilling af specialmenuer under busrejsen og evt. Nilles Rejser anvender ikke dine personoplysninger til at træffe afgørelser, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering. Til brug for bestilling af din skibsrejse, vil vi typisk videregive oplysninger om fornavn, mellemnavn(e efternavn, destination, rejserute, dato og tidspunkt for af- og hjemrejse samt specielle ønsker i forbindelse med skibsrejsen, herunder bestilling af specialmenuer under sejladsen og evt. 7.7 Bedbanks En bedbank er et it-netværkssystem, der ejes eller drives af et firma, der muliggør transaktioner mellem rejsebranchens tjenesteudbydere, hovedsageligt hoteller og rejsebureauer eller slutkunden. Bemærk, at ikke samtlige de angivne formål, kategorier af oplysninger, modtagere af oplysninger eller typer af behandling af oplysninger gælder for dig i alle tilfælde. Privatlivspolitik, denne Privatlivspolitik er fastlagt af nilles Rejser (samlet betegnet nilles Rejser, vi, os eller vores i denne Privatlivspolitik) og gælder for alle vores kunder, leverandører og samarbejdspartnere. I visse tilfælde vil det imidlertid ikke være praktisk muligt for nilles Rejser at indgå en standardoverførselskontrakt eller anvende Privacy Shield som juridisk overførselsgrundlag. De formål, der er beskrevet ovenfor, (4) opfyldelse af en retlig forpligtelse, som nilles Rejser er pålagt, (5) beskyttelse af dine eller en anden fysisk persons vitale interesser, (6) behandlingen er nødvendig, for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende. De indsamlede oplysninger kan variere, alt efter om du er kunde, leverandør eller samarbejdspartner, men generelt vil det være oplysninger vedrørende kundeadministration, leverandøradministration samt oplysninger vedrørende nilles Rejsers rettigheder og forpligtelser. Videregiver vi typisk oplysninger om fornavn, mellemnavn(e efternavn, dato og tidspunkt for ankomst og/eller afrejse, type af køretøj, destination samt specielle ønsker i forbindelse med transferen eller udflugten, herunder bestilling af specialmenuer og evt. Oplysninger, som du giver os i forbindelse med indgåelse af en leverance- eller samarbejdsaftale, herunder kontaktoplysninger (arbejde, jobtitel, fornavn, mellemnavn(e efternavn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse oplysninger, som du giver os omkring dine præferencer i forhold til markedsføring eller kommunikation. I det tilfælde hvor det er praktisk muligt for os, vil overførsel af dine personoplysninger ske på baggrund af de af EU-Kommissionen udarbejdede standardoverførselskontrakter, der er specielt udarbejdet til dette formål. 7.3 Hoteller nilles Rejser videregiver personoplysninger til de hoteller, som du skal benytte på din rejse. Behov for speciel assistance under hotelopholdet på grund af handicap eller sygdom. De oplysninger, som vi indsamler om dig, vil blive anvendt til forskellige formål i forbindelse med dit kundeforhold og driften af nilles Rejsers virksomhed. Hvis du ønsker at leje sådant udstyr, vil vi videregive oplysningerne til det firma på din destination, som du skal leje udstyret hos. helbredsoplysninger (til brug for behandlingsrejser, sportsrejser. bedstemor sex sex massage århus